Aktuell

Kurs med Angelo Telatin - Maj 2021

Har du träffat på hästar som krånglar till i ditt arbete som veterinär eller under omvårdnaden, t.ex. hästar som inte kan stå stilla, inte lyfta benet, kan inte injiceras eller klippas? Sådana hästar är inte bara svåra att undersöka och behandla utan ökar skaderisken både för hästen och veterinärer samt djurvårdspersonal. Och det kostar mer än nödvändigt! Ta chansen och lär dig, på ett lättförståeligt och underhållande sätt, varför hästen beter sig så och hur du kan snabbt och effektivt påverkar oönskade beteenden till det positiva för att öka säkerheten och den kliniska effekten.

Elke Hartmann, Tel 076 832 49 00 
info@equitationsciencesweden.com  

INNEHÅLL:

  • Lär dig orsakerna till oönskade beteenden som kan uppstå i ett kliniksammanhang och hur inlärningsteorin är involverad
  • Vad kan du som kliniker göra? Få objektiva, evidensbaserade råd och olika verktyg för problemlösningar
  • Se hur inlärningsteorin tillämpas praktiskt med demonstrationer  

ISES träningsprinciper - Översättning till Svenska

ISES (International Society for Equitation Science) tio grundläggande träningsprinciper presenteras som "första principer" för alla häst-människa interaktioner. Dessa står som icke-förhandlingsbara förpliktelser för att sänka antalet problembeteenden och öka säkerheten för både människor och hästar.

Översättning av ”First Training Principles” av Sara I. Hiller, Elke Hartmann. För att läsa den fullständiga versionen på engelska gå till: https://equitationscience.com/learning-theory/