Coaching & träning

Står hästen inte stilla vid uppsittning, är den stumma för skänkeln, vill den inte gå på transporten, inte lyfta benet, är den rädd för klippmaskinen eller krånglar den till det t.ex. hos veterinären?

Jag hjälper ägaren till en förbättrad förståelse av (o)önskade beteenden utifrån hästens synvinkel och dess inlärningsförmåga. Min bakgrund som etolog kombinerat med mångårig erfarenhet av hästar tillåter mig att hitta effektiva och evidensbaserade lösningar för oönskade beteenden.

  •   Förbättra din kommunikation med hästen och lär vad det gör för hästens välfärd och människans säkerhet
  •   Få verktyg för att lösa beteendeproblem såväl från marken som uppsuttet
  •   Motivera din häst för att samarbeta och prestera bättre

Jag erbjuder privata konsultationer i hästens hemmiljö för att observera, utreda och diskutera, tillsammans med ägaren, bakomliggande orsaker för problembeteenden. Jag lägger sen upp en realistiskt, individanpassad träningsplan där alla åtgärder är grundad på vetenskap om hästens beteende, inlärning och emotioner.  Därmed följer jag ingen specifik metod utan lägger fokus på att skapa situationer där hästen kan göra rätt för att kunna förstärka önskvärda beteenden.

En konsultation (beteendeutredning) tar cirka 1.5 timmar inklusive en praktiskt träning. Vi ställer gemensam upp en träningsplan och konsultationen innebär även en uppföljning via mejl / telefon upp till en månad efter besöket.

En lektion/träning (ca 1 timme) innebär en kort genomgång av principerna bakom inlärning och praktiska övningar anpassad efter dina önskemål och hästens behov. Passet avslutas med förslag över vad du kan träna inför nästa lektion.

Tveka inte att höra av dig för att boka en konsultation eller lektion eller om du vill veta mer om mina tjänster inkl. priser.