Tillämpad vetenskap med fokus på
hästens beteende och inlärning

Coaching & träning

Jag hjälper dig att förstå din hästs beteende och hur den lär sig och skräddarsyr ett evidensbaserat, säkert och effektivt träningsprogram anpassad efter din och hästens individuella behov.

Utbildning & kurser

Jag håller föreläsningar såväl för hästägare som för yrkesverksamma i hästbranschen och arrangerar kurser med efterfrågade föreläsare och instruktörer om hästens beteende och inlärning . 

Fotografering

Jag fångar djurens personligheter genom min kameralins. Inriktat på hästar och ridsport men även på hundar erbjuder jag fotograferingar i djurens hemmiljö eller på tävlingar.