Tillämpad vetenskap med fokus på
hästens beteende och inlärning

Coaching & träning

Jag hjälper dig att förstå din hästs beteende och hur den lär sig och skräddarsyr ett evidensbaserat, säkert och effektivt träningsprogram anpassad efter din och hästens individuella behov.

Utbildning & kurser

Jag håller föreläsningar såväl för hästägare som för yrkesverksamma i hästbranschen och arrangerar kurser med efterfrågade föreläsare och instruktörer om hästens beteende och inlärning. 

Fotografering

Jag fångar djurens personligheter genom min kameralins. Inriktat på hästar och ridsport men även på hundar erbjuder jag fotograferingar i djurens hemmiljö eller på tävlingar.