Foto Tina Hedlund

Det finns inget vetenskapligt stöd för att man får ett bättre träningsresultat om man dominerar hästen. Hästarnas svar på träning beror snarare på vilka beteenden som konsekvent förstärks genom tydliga belöningar.  (Ur SLU:s kunskapsbank)