Om Elke Hartmann

Foto Tina Hedlund

Jag är fylld av entusiasm för hästar och även hundar ända sedan barnsben. De utövar en magisk dragningskraft på mig, och jag är fascinerad av deras personligheter som jag också försöker fånga med kameran.
 

Jag förstod snabbt att jag ville lära mig mer om hundens och framförallt hästens beteende, deras inlärning och hur de kommunicerar med varandra och andra. Jag började studera djurens psykologi (Diplom) i en två-årig distanskurs i Schweiz efter att jag avslutat min bachelor utbildning (Landscape Management and Nature Conservation, University for Sustainable Development Eberswalde). Detta ledde mig till Skottland, där jag fördjupade mina kunskaper i djurens beteende och välfärd på Universitet i Edinburgh (Master of Science in Applied Animal Behaviour and Animal Welfare). Därifrån fortsatte min resa och jag hamnade i Frankrike för min masters uppsats hos Marthe Kiley Worthington, i Kalifornien hos Evelyn B. Hanggi (Equine Research Foundation) och i Australien (Australian Equine Behaviour Centre), alltid med målet att ytterligare förbättra min kunskap om djurens liv.

Jag är mycket tacksam mot den internationellt erkända forskaren och tränaren Andrew McLean (Australian Equine Behaviour Centre/Equitation Science International) som lärde mig att förklara hästträning från ett inlärningsperspektiv och förändrade mitt sätt att arbeta med hästar oerhört mycket. Den världskända hästfotografen Gabriele Boiselle skänkte mig inspiration och hjälp med fotograferandet.

2006 började jag på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU, Institutionen för Husdjurens Miljö och Hälsa) där jag doktorerade 2010 inom ämnet: Grupphållning av hästar under nordiska förhållenden - strategier för att förbättra hästens välfärd och människans säkerhet.

Min position som kommunikationschef inom International Society for Equitation Science (ISES, 2007-2019) och mitt fortsatta forskararbete som Docent (Associate Professor) i etologi på SLU, med fokus på hästens välfärd ger mig alltid inspiration och håller mig updaterad i frågor inom hästens beteedende, träning, välfärd och deras interaktioner med varandra och människor.


Jag är medlem i etologernas yrkesorganisation Sveriges Akademiska Etologer (En etolog har kunskaper som är specialiserade på djurens beteenden samt orsakerna bakom dem).

Mina Forskningsprojekt på Sveriges Lantbruksuniversitet

  • The bit(less) debate and how to facilitate human behaviour change to improve horse welfare [Debatten om bett och bettlöst och hur beteendeförändringar hos ryttare kan ge bättre hästvälfärd] (huvudsökande, Formas, 2024-2026)
  • Harness racing through the lens of science: behavioural and management attributes that characterise driveability, optimal performance and positive horse welfare [Travsporten ur ett vetenskapligt perspektiv: körbarhet som ett koncept för att förstå kopplingar mellan beteende, val av utrustning, optimal prestation och god hästvälfärd] (huvudsökande, Stiftelsen Hästforskning 2022-2025)
  • Measuring rein tension in Standardbred trotters: are we driving with a faulty brake? [Tömtryck hos varmblodiga travare: kör vi med trasiga bromsar?] (huvudsökande, Stiftelsen Hästforskning, 2021-2022)
  • Improving riding schools’ knowledge base to enhance horse welfare and human-horse communication [Förstärka ridskolors kunskapsbas för att förbättra hästvälfärd och kommunikation mellan människa och häst] (huvudsökande, Stiftelsen Hästforskning 2022-2023)
  • Looking forward to human interactions? Horses’ anticipatory behaviour as an indication of emotional states [Ser hästar fram emot interaktioner med människor? Hästars förväntansbeteende som en indikator på känslor] (huvudsökande, Formas, 2020-2022)
  • Dominance and leadership: useful concepts in human-horse interactions? [Dominans och ledarskap: användbara teorier i interaktionen människor-häst?] (huvudsökande, Formas, 2016-2018)
  • Impact of Nordic climate and management practices on thermoregulation in the horse [Påverkan av Nordisk klimat på hästens temperaturreglering] (medsökande, Stiftelsen Hästforskning, 2012-2014)